*** ***

.

Ultimele noutati

  Informatii utile  
Aplicarea cotei de TVA de 9% de la 01.06.2015
ICCJ: Dreptul de deducere a TVA
Modificarea Normelor -TVA 9% cazare
Din 1 ianuarie, salariul minim este de 975 de lei.
Sistemul simplificat de contabilitate a fost modificat
 

Vezi toate noutatile

Vezi toate informatiile

 
.

Curs valutar

1 € = 0.0000 RON
1 $ = 0.0000 RON
   
     
 
Utilizatori inregistrati

Nume Utilizator

Parola

Aminteste Utilizatorul

.

 
  Abonament mail  
 
 
 

Introduceti adresa de mail pentru a fi tinuti la curent cu ultimele stiri financiar - contabile

 
     
  Uniunea Europeana  
   
     
  Legaturi Web  
   
     
 
Total vizitatori: 416647
Astazi: 124
Ieri: 170
Vizitatori online: 1
Nr. maxim de vizitatori pe zi: 515
Nr. maxim de vizitatori online: 146

PG Expert © 2006 www.pgexpert.ro
 
 
IP-ul de pe care vizitati aceasta pagina este: 54.147.247.194
 
 

Inapoi

Raspunsuri ANAF !!!

 


 


 


Intrebare :Bonul fiscal emis de aparatele de marcat fiscale folosite in taximetrie, bonul fiscal care insoteste documentul de plata cu cardul al societatilor comerciale si bonul fiscal cu valoare de pana la 100 ron neinsotit de factura fiscala, fac obiectul deductibilitatii cheltuielilor in contabilitate si implicit a taxei pe valoare adaugata?


Raspuns: Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale  sunt documente care stau la baza inregistrarilor in contabilitate a cheltuielilor, in limita unei valori totale de pana la 100 lei ron, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului, codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.


Aceste prevederi, cuprinse in Ordinul MFP nr.293/2006, sunt aplicabile si bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat fiscale utilizate in activitatea de taximetrie, precum si in cazul in care bonul fiscal insoteste documentul care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale.


Referitor la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata in cazul bonurilor fiscale, la pct.51  alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a art.147 din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, este permisa deducerea TVA numai pentru carburantii auto achizitionati, daca bonurile fiscale sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.


Pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in bonurile emise de aparatele de marcat fiscale utilizate in activitatea de taximetrie, pentru care prevederile legale, respectiv art.155 alin.(9) lit.a) din Codul fiscal, nu impun emiterea de factura fiscala, contribuabilii vor solicita de la prestatorii de servicii de taximetrie facturi fiscale, pe care acestia sunt obligati, la cererea clientului, sa le elibereze, conform OUG nr.28/1999 .


 


Intrebare: Sunt cuprinse în categoria materialelor lemnoase cozile de unelte din material lemnos si se aplica taxarea inversa, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr.427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund
Raspuns: În conformitate cu prevederile art.2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr.172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa, materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constând în taxarea inversa, prevazute la art.1601 din Legea nr.571/2003, sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa întocmeasca avizul de însotire pentru materiale lemnoase si factura fiscala pentru materiale lemnoase, prevazute de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
În concluzie, daca livrarile de bunuri reprezentând cozi de unelte din material lemnos se fac pe baza de avize si facturi prevazute de H.G. nr. 427/2004, atunci se aplica taxarea inverse


 


Intrebare: Se pot plati in numerar, fragmentat, facturi mai mari de 50 milioane lei?


Raspuns :Conform punctului 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2185 din 30 noiembrie 2004, platile în numerar catre persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise în limita unui plafon de 50.000.000 lei.


Sunt interzise platile fragmentate în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.


Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 50.000.000 lei catre furnizorii de bunuri si servicii astfel: 50.000.000 lei în numerar, suma care depaseste acest plafon putând fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.


Ca urmare, puteti achita in numerar numai o factura care nu depaseste 50 milioane lei, dar, indiferent, de valoarea care depasestste aceasta suma, nu mai puteti plati diferenta tot in numerar, ci numai prin instrumente de plata fara numerar.


Exemplu: Aveti de achitat o suma de 200 milioane lei, veti achita in numerar 50 milioane lei, iar cele 150 milioane lei nu puteti sa le achitati in numerar, in alte trei transe de cate 50 de milioane de lei, ci trebuie sa le achitati numai prin ordine de plata, foi de varsamant etc. 


Sau, aveti de achitat 60 milioane lei, veti achita 50 de milioane in numerar, iar celelalte 10 milioane, fragmentat sau nu, le achitati prin OP-uri, FV etc.


 


Intrebare:
Va rugam sa ne precizati daca prevederea privind amortizarea fiscala referitoare la vanzarea mijloacelor fixe prin unitati specializate sau prin licitatie organizata,


confom legii, se aplica si in cazul in care valoarea mijlocului fix este mai mare decat valoarea contabila neamortizata (valoarea neta)? Sau se aplica si in cazul mijloacelor fixe vandute prin institutii specializate, indiferent de valoarea neamortizata si de pretul de vanzare a mijlocului fix respectiv? 


Raspuns:
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, Titlul II, art. 24, alin. 15, valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile vandute este deductibila la calculul profitului impozabil, in cazul in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii, indiferent de valoarea obtinuta. Prin "unitati specializate" se intelege urmatorul fapt: persoanele juridice care, potrivit obiectului de activitate, intermediaza instrainarea mijloacelor fixe respective, departamentele specializate aflate in structura organizatorica a societatii, organizate potrivit regulamentului de organizare interna, precum si alte unitati cu activitati similare. Mentionam ca, in cazul valorificarii mijloacelor fixe complet amortizate, nu se inregistreaza cheltuieli cu "valoarea ramasa neamortizata". 

NOTA BENE


Interpretare :


Intrebarea a fost pusa pentru cazul in care mj.fixe au fost vandute prin unit.specializate/licitatie. De aici rezulta ca DACA MIJLOACELE FIXE SUNT VANDUTE PRIN UNITATI SPECIALIZATE SAU PRIN LICITATIE, valoarea ramasa (neamortizata) este deductibila integral, indiferent daca valoarea de vanzare (obtinuta) este mai mare sau mai mica decat valoarea ramasa (neamortizata).


Raspunsul ANAF nu trateaza deloc cazul in care mijloacele fixe amortizabile NU sunt vandute prin unitati specializate/licitatie.

   Codul fiscal:
   (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. Valoarea ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.

Regula, chiar daca nu este formulata in mod expres in CF, judecand a contrario cu propozitia de mai sus si in conformitate cu Normele, este nedeductibilitatea valorii ramase neamortizate nerecuperate prin vanzare


 


Ultima propozitie a alin.(15) reprezinta o exceptie: cea a mijloacelor fixe amortizabile vandute prin unitati specializate/licitatie, caz in care intreaga val.ramasa neamortizata este deductibila, indiferent daca ea este recuperata sau nu prin vanzare.

    Norme metodologice:
   715. In categoria unitatilor specializate, conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, se incadreaza persoanele juridice care, potrivit obiectului de activitate, intermediaza instrainarea de proprietati imobiliare si a altor mijloace fixe, departamentele specializate aflate in structura organizatorica a contribuabililor si alte unitati cu activitati similare.
    Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata, in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute, se intelege diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale, din care se scad sumele rezultate in urma valorificarii acestora.
    Pentru determinarea valorii ramase neamortizate, in cazul mijloacelor fixe cu valoare contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003, in valoarea de intrare fiscala se includ si reevaluarile efectuate, potrivit legii, pana la acea data.

Deci, in cazul vanzarii de mj.fixe amortizabile, se calculeaza, cf . CF:
castig                       = val.vanzare                         (minus)- val.fiscala (>0) sau
pierdere                  = val.vanzare                         (minus)- val.fiscala (<0),
unde val.fiscala       = val.fiscala de intrare             - val.amort.fiscale

Daca exista pierdere, aceasta, (numita valoare fiscala ramasa neamortizata )in Norme, este considerata:

a. Cheltuiala deductibila, cu titlu de exceptie de la regula, DACA mjloacele fixe sunt vandute prin unitati  specializate/licitatie


(adica intreaga val.ramasa neamortizata este deductibila, indiferent daca este > sau < decat valoare de vanzare);
b. Cheltuiala nedeductibila, cu titlu de regula, DACA mijloacele fixe NU sunt vandute prin unitati specializate/licitatie.

Valoarea ramasa neamortizata a unui miloc fix vandut (valoare fiscala din CF) este o cheltuiala aferenta veniturilor in limita acestor venituri, deci deductibila, pentru ca altfel am avea venituri fara cheltuieli corespondente, ceea ce nu este real decat in cazul mijloacelor fixe amortizate integral.


Deductibilitatea acestei cheltuieli nu este conditionata de modul in care a avut loc vanzarea (cu sau fara licitatie, etc).


 


Pierderea (pierdere                 = val.vanzare     (minus)- val.fiscala (<0),) este o cheltuiala care nu este aferenta veniturilor (deoarece venitul din vanzare nu acopera cheltuiala, deci s-a efectuat o vanzare in pierdere), deci nedeductibila. Exceptiile sunt cazul vanzarii prin unitati specializate/licitatie si cel al casarii


 


Exemplul 1:
SC X a cumparat o masina cu 80 UM. A amortizat-o 20 UM si apoi dupa doar cateva luni de amortizare, a vandut-o cu 10 UM.

Pe cheltuieli ct.6583 are 80-20 = 60 UM, la venituri ct.7583 are cei 10 UM. Problema este daca cei 50 UM (60 UM valoare ramasa- 10 UM valoare vanzare = 50 UM – sub valoarea ramasa ) sunt deductibili fiscal.  


Deci:


1.Deductibila           (exceptie)                                - daca se vinde prin unitati specializate/licitatie


2.Nedeductibila       (de regula)              - daca se vinde direct (si nu prin unitati specializate/licitatie)


Exemplul 2:


SC X a cumparat o masina cu 80 UM. A amortizat-o 20 UM si apoi dupa doar cateva luni de amortizare, a vandut-o cu 70 UM.

Pe cheltuieli ct.6583 are 80-20 = 60 UM, la venituri ct.7583 are cei 70 UM.


Deci profit = 10 UM


(Cheltuiala este in limita veniturilor si conectata la acestea 6583=60 UM , 7583= 70 UM)


Problema este daca cei 60 lei sunt deductibili fiscal.
(70 UM valoare vanzare - 60 UM valoare ramasa = 10 UM – peste Valoarea ramasa )Deci:


1.Deductibili             - Deoarece valoarea ramasa neamortizata a milocului fix vandut (valoare fiscala din CF) este o cheltuiala aferenta veniturilor in limita acestor venituri, deci deductibila.


 


In opinia mea daca ANAF considera cheltuiala nedeductibila 6583 in exemplul 2 , este nelegal , incalcand grav un principiu general si fundamental al recunoasterii cheltuielilor in situatiile financiare , acela al deductibilitatii acestora in scopul realizarii de venituri impozabile (art21 CF).


De asemenea exista o solutie in aplicarea art.24 ali.15 CF (Decizia 2 a Comisiei Centrale Fiscale OMFP 576/2004, MO 376/2004)care spune ca :


În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării sau cedării unui mijloc fix amortizabil sau terenurilor, calculate ca diferență între valoarea fiscală de intrare a acestora și amortizarea fiscală, după caz, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.


 


Norme CF :


715. În categoria unităților specializate, conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, se încadrează persoanele juridice care, potrivit obiectului de activitate, intermediază înstrăinarea de proprietăți imobiliare și a altor mijloace fixe, departamentele specializate aflate în structura organizatorică a contribuabililor și alte unități cu activități similare.


    Prin valoarea fiscală rămasă neamortizată, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, se înțelege diferența dintre valoarea de intrare fiscală și valoarea amortizării fiscale, din care se scad sumele rezultate în urma valorificării acestora.


(Deci        Exemplul 1 :             80-20= 60 um


                                                60-10= 50 um deductibile doar daca se respecta prevederea de a vinde prin unit.spec/lic


               


Exemplul 2 :             80-20= 60 um


                                60-70=-10 um deci nu avem valoare fiscala ramasa neamortizata ci profit 10 um)


 


    Pentru determinarea valorii rămase neamortizate, în cazul mijloacelor fixe cu valoare contabilă evidențiată în sold la 31 decembrie 2003, în valoarea de intrare fiscală se includ și reevaluările efectuate, potrivit legii, până la acea dată.


(Aici reglementarile in domeniu prevad deductibilitatea reevaluarilor imob.daca acestea s-au facut pana la 31.12.2003)


 


 


 


Deci contestati si apelati la un consultant !!!


 


 


 


Interpretare avand in vedere mai multe duscutii pe Forum Classfin: